Sekoitinjärjestelmät

Murska Mikseri sekoittaa hellävaraisesti jauhemaiset, rakeiset ja nestemäiset rehukomponentit tasalaatuiseksi rehuksi.

Mikserin päälle voidaan asentaa kiinteästi valssi- tai vasaramylly. Näin jauho putoaa vapaasti sekoitin-laitteeseen. Mylly asennetaan erityisen kehikon päälle, jolloin sen massa ei rasita mikserin vaaka-antureita. Asennuskehikon ja mikserin välissä on haitaritiiviste.

Mikseri voidaan liittää osaksi automaattista sekoitinjärjestelmää. Tällöin sen jalkojen alle asennetaan vaaka-anturit, jotka punnitsevat tarkasti mikserin rehumäärän.

Murska Mikseri - sekoitinlaite
Tilavuus 1900 l
Sekoituserä 800 kg
Rasvan/melassin enimmäismäärä 6 %
Sekoitusruuvin sähkömoottori 4 kW
Sekoitinruuvin halk. 250 mm
Sekoitusaika 10-15 min
Tyhjennysaika 5-10 min
Tyhjennysaika Ø 110 spiraalikulj. 12-24 min

Mikserin sekoitinruuvia pyörittää 4 kW:n sähkömoottori hammasvaihteen välittämänä. Ruuvi pyörii hitaasti ja säilyttää karkeidenkin rehukompo-nenttien kiinteän rakenteen. Sekoitinruuvi on laakeroitu molemmista päistään ja pyörii siten hyvin tasaisesti.

Automaattinen sekoitusjärjestelmä

Automaattinen rehunsekoitusjärjestelmä valmistaa tasalaatuista rehua halutuista komponenteista. Automatiikka ottaa ennalta ohjelmoidun reseptin mukaan yhtä rehukomponenttia kerrallaan sekoittimeen. Kun komponentit ovat sisässä, automatiikka alloittaa sekoituksen, jonka pituus on ohjelmoitavissa. Sekoitusaika riippuu rehun koostumuksesta ja sekoituserän koosta.

Kun rehuerä on sekoitettu, automatiikka kuljettaa rehun ohjelmoidusti valmisrehusiiloille. Siilojen alaraja-anturit tarkkailevat rehun määrää. Kun rehun pinta laskee riittävän alas, järjestelmä käynnistyy ja alkaa valmistaa ohjelman mukaisesti rehua.

Automatiikka rekisteröi käytetyt reseptit, rehukomponenttimäärät ja mahdolliset hälytykset, mitkä säilyvät muistissa myöhempää tarkastelua varten. Automatiikkaan on myös mahdollista liittää erillinen hälytyksensiirtojärjestelmä, jonka voi ohjelmoida ilmoittamaan käyttäjälle esim. kun jokin komponentti on käymässä vähiin.

Valittavana on myös suurerän käyttömahdollisuus. Voit asettaa kilomäärän, jonka sekoitin tuottaa useammassa erässä valittuun siiloon.

Automaattinen Murska-sekoitusjärjestelmä suunnitellaan aina tilakohtaisesti.